Salaris administratie.


Periodiek
 • Mutaties verzamelen (telefonisch, fax, e-mail, en post) en verwerken.
 • Het aanmelden van nieuwe werknemers.
 • Verzorgen van de eerstedagsmelding (indien van toepassing).
 • Het vervaardigen van salarisspecificaties, loonstaten, journaalposten t.b.v uw financiële administratie (indien gewenst gesplitst naar afdeling) en betaaloverzichten.
 • Aanmaken betaaldiskette (in te lezen in uw telebankierpakket).
 • Aangifte loonheffing.

Jaarlijks
 • Jaaropgave werknemers.
 • Output t.b.v. de jaarrekening.

Overige
 • Aanvragen subsidies.
 • Personeelsadviezen.
 • Contact onderhouden met alle externe instanties.
 • Afhandelen formulieren van diverse instanties.
 • Informatie pensioenfondsen.
 • Loonkostenberekening.
  R&R Administratie
administratiekantoor

R. Touw
Ratelaar 16
2631 DP  Nootdorp
Tel: 06 - 542 94 410
Fax: 015 - 310 62 82

Sonoystraat 1
2581 VH  Den Haag
Tel: 070 - 3927778
raimond@rradministratie.nl

R. Plasmeijer
Schoterstraat 28
2435 XL  Zevenhoven
Tel: 06 - 245 60 659
robert@rradministratie.nl

www.rradministratie.nl
Becon nr 475439
KvK: 27257598
AVG

R&R administratiekantoor 2018 ©