Salarisadministratie.


Periodiek
 • Mutaties verzamelen (telefonisch, e-mail, en post) en verwerken.
 • Het aanmelden van nieuwe werknemers.
 • Verzorgen van de eerstedagsmelding (indien van toepassing).
 • Het vervaardigen van salarisspecificaties, loonstaten, journaalposten t.b.v uw financiële administratie (indien gewenst gesplitst naar afdeling) en betaaloverzichten.
 • Aanmaken betaalbestandjes (in te lezen in uw internetbankieren).
 • Aangifte loonheffing.
 • Aangifte pensioenen e.d.

Jaarlijks
 • Jaaropgave werknemers.
 • Output t.b.v. de jaarrekening.

Overige
 • Aanvragen subsidies.
 • Personeelsadviezen.
 • Contact onderhouden met alle externe instanties.
 • Afhandelen formulieren van diverse instanties.
 • Informatie pensioenfondsen.
 • Loonkostenberekening.
 
R&R Administratie
administratiekantoor


R. Touw

2e Zeesluisdwarsweg 8a
2583 DW  Den Haag
Tel: 06 - 542 94 410
raimond@rradministratie.nlwww.rradministratie.nl
Becon nr 475439
KvK: 73529761
AVG
Wwft

R&R administratiekantoor 2019 ©